knop_werkwijzeknop_werkwijzeknop_referentiesknop_relatiesknop_vacaturesknop_nieuwsbriefknop_kennisbankknop_contact

Cuijk leeft en is volop in ontwikkeling. Oude glorie wijkt voor nieuwe initiatieven en de spraakmakende Dienstenas is daarvan een sprekend voorbeeld. Op de plek waar vroeger de brandweerkazerne, de gemeentewerf en het postkantoor stonden, komt een nieuw complex met een Dienstencentrum, appartementen en grondgebonden woningen. Het wordt een modern complex met klassieke kwaliteit. Klantvriendelijkheid en doelmatigheid zijn de uitgangspunten bij het realiseren van een integraal dienstencentrum, bestaande uit een bedrijfsverzamelgebouw, een dienstencentrum en woningen.

Hier wordt alle expertise gebundeld die raakvlakken heeft met de begrippen werk, zorg en inkomen. Daarbij valt niet alleen te denken aan instanties als het CWI, UWV en de gemeentelijke Sociale Dienst. Ook zorginstellingen als GGD, Dichterbij en Thuiszorg en bijvoorbeeld een uitzendbureau zullen deel gaan uitmaken van de Dienstenas. Inmiddels is het bouwbord geplaatst en is er een start gemaakt met de graafwerkzaamheden. 
Cuijk02IMG_93522Afb0293Afb0260afb0014.jpg23092009002.jpg 

 

newspaper
©2008 Wolters vastgoed
 Website door: zegenrijk