knop_werkwijzeknop_werkwijzeknop_referentiesknop_relatiesknop_vacaturesknop_nieuwsbriefknop_kennisbankknop_contact

Om een plan of een project op te zetten, wordt de actuele situatie bekeken en voorzien van een scherpe analyse en een helder advies. Vervolgens benutten we onze kennis en ervaring om het project te ontwerpen en te realiseren. We werken vanuit een onafhankelijke positie en leggen het accent op onze persoonlijke aanpak en service.

Ons werkgebied kunnen we als volgt aangeven:

   • Planontwikkeling / projectontwikkeling

   • Bouwmanagement

   • Ontwikkeling van multidisciplinaire projecten

   • Specifiek advies

Download hier een gespecificeerd overzicht van onze werkzaamheden.


Het streven naar kwaliteit betekent voor ons:

 • Functionaliteit; geen concessies doen aan het gebruik of mogelijke gebruik van een ruimte of een onderdeel.
 • Esthetica; juiste verhoudingen van het grote geheel en aandacht voor de kleinere details.
 • Materiaalkeuze; kies voor duurzaamheid, de juiste detaillering en een goed afwerkingsniveau.
 • Productie; een procesinrichting waar alle partijen de mogelijkheden krijgen en hebben om hun product te kunnen maken, te kunnen ontwerpen. Dit vraagt altijd om een zekere overmaat, een ruimte in tijd/materiaal om missers te kunnen ondervangen.
 • Volledigheid; de combinatie van het ontwerp buiten, binnen, de inrichting, de tuin en kunstuiting vormen het volledige pakket waar de beleving van het “leven” in het gebouw tot uitdrukking komt.
 • Flexibiliteit; de overmaat in een gebouw en ruimte moet worden meegenomen om de functionaliteit en de alternatieve aanwendbaarheid te kunnen waarborgen. Precies op maat is altijd te klein. Dit is ook van toepassing op de installaties.
 • Lef en creativiteit; openstaan voor vernieuwingen, verbeteringen en innovaties. Dit vraagt ook om ruimte en mogelijkheden die vooraf moeten worden bepaald en meegenomen.

Wij staan dicht bij onze opdrachtgevers en gebruikers; met creatieve oplossingen streven we naar de optimale mogelijkheden. Communicatie, elkaar begrijpen, is de basis voor een succesvol project. Met onze inzet zorgen wij voor de continuïteit van het proces.

Projecten kunnen we voorzien van een kort advies, een helder onderzoek of geheel design-en-build aannemen. Met heldere contractafspraken waarin alle partijen tot hun recht komen. Ieder project en elke opdrachtgever is weer anders, maar met onze ervaring en uitgewerkte modellen leveren we maatwerk.

De uitwerking van een project kan gebeuren op basis van een honorarium met succesfee, tot het volledig design-en-build aannemen van een project. Als vastgoedorganisatie beschouwen wij complexe processen en projecten als een uitdaging en zijn wij bereid risico’s te nemen om deze projecten succesvol te realiseren.

 

newspaper
©2008 Wolters vastgoed
 Website door: zegenrijk